top of page

VÄRDEGRUND

Stark Idrottsförening har sin grund i brasiliansk jiu jitsu, en kampsport sprungen ur budotradition utvecklad till en idrott som utövas på alla tävlingsnivåer. Vår verksamhet är utövandet av brasiliansk jiu jitsu och de angränsande idrotterna ju-jutsu och submission wrestling.

 

Hos oss är du välkommen oavsett tidigare erfarenhet, funktionalitet, ålder, könstillhörighet, sexualitet, etnicitet, politik, livsåskådning eller religion.

 

Vi kommer aldrig att acceptera diskriminering på vår klubb på någon av dessa grunder. Vi är intresserade av idrott och hälsa. Politiska och religiösa diskussioner hör inte hemma i vår träningslokal. Vår vision är att alla ska känna sig välkomna att träna med oss efter givna regler men på egna villkor för att bli bättre på sporten och starkare för livet.

bottom of page